LES-werk-opleidingen is voor therapeuten die mensen professioneel begeleiden hun leven weer goed op een rit te krijgen. “Eerst groeien, dan doorgeven” staat centraal.

Ieder mens heeft recht op een eigen plekje in zijn of haar leven, net zo goed als ieder mens het recht heeft goed in zijn of haar vel te kunnen zitten. Mijn visie is dat, ongeacht de situatie waarin je leeft, met volledige inzet en ondersteuning van “buitenaf” dit realiseerbaar moet zijn!

BINNENKORT STARTEN